Indigo. Das Schliemann Projekt | Vilnius

2023.05.05

Registracija yra baigta
ENGLISH BELOW
2022 metais spektaklio kūrėjai pelnė tris Auksinius scenos kryžius: Agnija Šeiko už choreografiją, Sandra Straukaitė ir Sigita Šimkūnaitė už kostiumus ir scenografiją, Andrius Stasiulis už šviesų dizainą šokio spektakliui „Indigo Das Schliemann Projekt“.

Apie (ne)pasiekiamą svajonę, aistringą ir nuožmų tikslo siekimą, tiesą ir melą, kuriamą įvaizdį ir realybę, bei nesibaigiančias tikrojo savęs paieškas, savotišką savęs archeologiją.Spektaklį įkvėpė XIX a. verslininko, poligloto, istorinės Trojos atradėjo Heinricho Schliemanno spalvinga ir kontrastinga biografija, asmenybė ir Trojos atradimo istorija.

2022 metais Klaipėda minėjo 770 metų miesto įkūrimo jubiliejų, o Europa – vieno iš savo kilmės lopšių atradėjo, pradėjusio Trojos kasinėjimus, Heinricho Schliemanno gimimo 200-ąsias metines. Galima daryti prielaidą, kad prie antikinių gyvenviečių, iš kurių šiandien kildinama Europos civilizacija, atradimo iš dalies prisidėjo ir Klaipėda, ar tiksliau jos uostas. 1853 m. prasidėjus Krymo karui ir Rusijos imperijos uostų blokadai, visas rusų eksportas buvo nukreipiamas per Klaipėdą, importas taip pat. Tad tuo metu su Rusijos imperija prekiavusio H. Schliemanno prekės taip pat atsidūrė čia. Didžiulis jo krovinys, kurį daugiausia sudarė indigo dažų milteliai ir kitos karui reikalingos medžiagos, bene vienintelis liko nepaliestas ugnies per 1854 m. Klaipėdą nuniokojusį Didįjį gaisrą. Tad H. Schliemannas šio neįtikėtino atsitiktinumo dėka padvigubino savo kapitalą. Ne tik išvengęs bankroto, bet ir gerokai praturtėjęs, praėjus dar porai dešimtmečių galėjo sau leisti įgyvendinti seną svajonę – atrasti Troją ir įrodyti, kad ji egzistavo ne tik Homero eilėse.

Aštuoniolika kalbų mokėjęs XIX šimtmečio verslininkas, mintinai citavęs „Iliadą“, aplankė didžiąją dalį pasaulio žemynų, tačiau atrasti asmeninę laimę ir pasiekti mokslinį pripažinimą jam sekėsi kur kas sunkiau nei prekyboje ar archeologiniuose kasinėjimuose. H. Schliemannas pasauliui sugrąžino Troją, tačiau istorikų, archeologų ir net biografų vertinamas nevienareikšmiškai.
Kūrybinę šokio spektaklio „Indigo. Das Schliemann Projekt“ komandą inspiravo ne tik istoriniais tapę H. Schliemanno atradimai, bet ir dinamiška, asmeninių praradimų, nusivylimų, užsispyrimo ir valios, neįtikėtinų sutapimų, melo ir saviapgaulės, meilės ir jos ilgesio pripildyta jo gyvenimo istorija. Spektaklyje kuriamas subjektyvus, impresijomis paremtas pasakojimas, kuriame interpretuojama ne tik istorinė asmenybė, bet pateikiamos ir jos inspiruotos kūrėjų savirefleksijos.

Idėjos autorė: Goda Giedraitytė
Choreografė: Agnija Šeiko ir šokėjai
Dramaturgė: Goda Dapšytė
Kompozitorius: Donatas Bielkauskas
Scenografė: Sigita Šimkūnaitė
Kostiumų dizainerė: Sandra Straukaitė
Šviesų dizaineris: Andrius Stasiulis
Choreografės asistentė: Inga Kuznecova
Šokėjai: Dovilė Binkauskaitė, Niels Claes, Oksana Griaznova/ Ema Senkuvienė, Inga Kuznecova, Artūrs Nīgalis, Mantas Ūsas, Gintarė Marija Ūsė, Petras Lisauskas, Viktorija Zobielaitė
Prodiuserė: Goda Giedraitytė
Produkcijos komanda: Darius Berulis, Edita Grigaitienė, Greta Seiliūtė, Austėja Montvydė, Marius Lukošius
Konsultantai: Vasilijus Safronovas, Denisas Nikitenka
Skamba Alvydos Stepavičiūtės, Miko Urbono, Donato Bielkausko, Oksanos Griaznovos, Petro Lisausko, Viktorijos Zobielaitės, Niels Claes balsai.
Trukmė: 60 min.

Teatro veiklą finansuoja: Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba.
Veikla finansuojama gavus Klaipėdos miesto savivaldybės stipendiją kultūros ir meno kūrėjams (Goda Dapšytė)

SAUGUMAS
Spektaklis nerekomenduojamas vaikams iki 7 metų. Spektaklio scenografija („mėlyni pelenai“) nėra žaislas. Saugokite, kad vaikas neliptų į sceną ir jų nepatektų į burną ar kvėpavimo takus.
Mūsų patirtis rodo, jog pelenai yra saugūs ir krenta tik prie pat scenos bei žiūrovų nepasiekia. Papildomai apsaugai rekomenduojame dėvėti veido kaukes. Kaukes rasite bilietų tikrinimo vietoje.

BILIETAI: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/teatras/vilnius-seiko-sokio-teatro-spektaklis-indigo-das-schliemann-projekt-388357/?fbclid=IwAR0OuTsIMvcBRR2guVLL9sXNWTQpWCCjr6tKY4aMip46WIt_CEKB8dT7Ie8

--

Dance performance
Indigo. Das Schliemann Projekt
In 2022 creators of this performance were awarded three Golden Stage Crosses – most prestigious national theatre awards in Lithuania. Awardees: Agnija Šeiko for the choreography, Sandra Straukaitė and Sigita Šimkūnaitė for the costume and set design, Andrius Stasiulis for light design.

“Indigo. Das Schliemann Projekt” is about an (un)achievable dream, passionate and fierce pursuit of a goal, truth and lies, simulation and reality and an endless search for the true self, a kind of archeology of self.

The performance is inspired by the colorful and contrasting biography, personality and story of 19th century businessman, polyglot, discoverer of historic Troy, Heinrich Schliemann. In 2022 Europe celebrated the 200th anniversary of the birth of Heinrich Schliemann, the discoverer of one of the cradles of its origin, who started the excavations of Troy and Klaipėda celebrates the 770th anniversary of the founding of the city. One can assume that Klaipėda, or more precisely, its port, contributed to the discovery of the ancient settlements from which European civilization is derived today. In 1853 in the beginning of the Crimean War and the blockade of the ports of the Russian Empire, all Russian exports and imports were routed through Klaipėda. So the goods of H. Schliemann, who traded with the Russian Empire at that time, also ended up here. His huge cargo, consisting mainly of indigo dye powder and other materials needed for war, was perhaps the only one left untouched by the Great Fire that devastated Klaipėda during 1854. H. Schliemann doubled his capital thanks to this incredible coincidence. Not only did he avoid bankruptcy, but he also became quite rich. A couple of decades later, he could afford to fulfill his old dream - to discover Troy and prove that it existed not only in Homer's poems.

A 19th-century businessman who spoke eighteen languages ​​and recited the Iliad by heart, visited most of the world's continents, but finding personal happiness and achieving scientific recognition was far more difficult for him than commerce or archaeological excavations. H. Schliemann brought Troy back to the world, but historians, archaeologists and even biographers have mixed opinions about him.

The creators of the dance performance "Indigo. Das Schliemann Projekt" were inspired not only by H. Schliemann's historic discoveries, but also by his dynamic life story filled with personal losses, disappointments, stubbornness and will, incredible coincidences, lies and self-deception, love and longing for it. The performance creates a subjective narrative based on impressions, which not only interprets a historical figure, but also presents creators’ self-reflections.

Author of idea: Goda Giedraitytė
Choreographer: Agnija Šeiko ir šokėjai
Dramaturgist: Goda Dapšytė
Composer: Donatas Bielkauskas
Set designer: Sigita Šimkūnaitė
Costume designer: Sandra Straukaitė
Light designer: Andrius Stasiulis
Assistant choreographer: Inga Kuznecova
Dancers: Dovilė Binkauskaitė, Niels Claes, Oksana Griaznova/ Ema Senkuvienė, Inga Kuznecova, Artūrs Nīgalis, Mantas Ūsas, Gintarė Marija Ūsė, Petras Lisauskas, Viktorija Zobielaitė
Producer: Goda Giedraitytė
Production team: Darius Berulis, Edita Grigaitienė, Greta Seiliūtė, Austėja Montvydė, Marius Lukošius
Consultants: Vasilijus Safronovas, Denisas Nikitenka
Voices: Alvyda Stepavičiūtė, Mikas Urbonas, Donatas Bielkauskas, Oksana Griaznova, Petras Lisauskas, Viktorija Zobielaitė, Niels Claes
Duration: 60 min

The Company is financed by: Klaipėda City Municipality, Lithuanian Culture Council
The performance is financed by a scholarship from the Klaipėda City Municipality for culture and art creators (Goda Dapšytė)

SAFETY GUIDELINES

The show is not recommended for children under 7 years old. The scenography is not a toy. Please make sure that your child does not get on the stage and does not inhale or swallow „blue ashes“.
Our experience shows that the ashes are safe, fall only near the stage and do not reach the audience. For additional protection, we recommend face masks. Masks are available at the entrance.

TICKETS: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/teatras/vilnius-seiko-sokio-teatro-spektaklis-indigo-das-schliemann-projekt-388357/?fbclid=IwAR0OuTsIMvcBRR2guVLL9sXNWTQpWCCjr6tKY4aMip46WIt_CEKB8dT7Ie8


Data & Laikas
penktadienis
2023 m. gegužės 5 d.
22:00 23:00 Europe/Vilnius
Organizatorius

VšĮ Šeiko šokio teatras

--VšĮ Šeiko šokio teatras--
Dalintis