„E.komercijos modelio diegimas

projektas  iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis kaip Europos sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto siekis - automatizuoti pardavimų sistemą, sukurti automatizuotus B2B procesus (klientų savitarnos sistemą) ir ją integruoti su esama B2C infrastruktūra. Projekto eigoje planuojama viską perkelti į vieną sistemą, kad būtų įmanoma valdyti procesus ir kiek įmanoma sumažinti žmogiškųjų klaidų. Siekiant optimizuoti sistemos darbą, bus atlikta integracija su išteklių valdymo sistema bei sąsajos su buhalterine programa. Kuriama sistema leis valdyti procesus susijusius su UAB “EMPL” B2B distributoriais, automatizuoti išteklių valdymą, planavimą, logistikos procesus ir komunikaciją. Taip pat numatoma, kad klientų e.savitarnos sistemoje bus integruotas ir paslaugų (patalpų nuomos renginiams) pardavimas.

UAB "EMPL“ pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. KOMERCIJOS MODELIS COVID-19“ priemonę, kurios tikslas paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto tikslas – paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projektui įgyvendinti skirta 12 480,00 Eur. Bendra projekto vertė - 16 640 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių.